ADVIES EN TRAINING

Leiders en teams die sterkere ideeën met meer effect willen, maak zichtbaar verschil!

Tekst is vaak lastig te verwerken, maar beeldtaal begrijpen we allemaal. 

Door je idee te visualiseren wordt het sterker, duidelijker en kom je vanzelf tot nieuwe inzichten. 

Helder denken en strak communiceren.  Flexibel zijn in veranderende situaties. 

  • Creatief denken, losse gedachten structureren, tijdens visueel werkoverleg  of workshops
  • Verhelderen wat belangrijk is, in een sterk en simpel beeldverhaal
  • Laten zien waar het om gaat, in een aantrekkelijke maar duidelijke presentatie
  • Je hoofd en hart opruimen, door zelf te tekenen

PyB®  visueel communiceren en visueel denken. Voor overheid,  business, onderwijs en voor (zelf)onderzoek.  

nieuws