Is effectiviteit een uitdaging?

  • Blijft discussie over verandering en strategie regelmatig hangen in cirkels?
  • Zouden je organisatie, je relaties, en je reputatie gebaat zijn met duidelijke communicatie tussen mensen? Intern tussen collega's of afdelingen? Of extern met klanten, partners, onderzoekers of in het algemeen met mensen?
  • Is je team, ondanks competente teamleden, toch niet productief genoeg?

In die situaties kan een andere aanpak helpen. Stel je voor dat je tijdens werkoverleg of vergadering, de gebruikelijke agenda los laat. Dat het lukt om de denkkracht en de ideeën van alle aanwezigen, direct bruikbaar te maken. 

Dat is precies wat er gebeurt tijdens een werksessie/ training Helder denken of Helder communiceren.

Helder denken : strategie, probleemoplossing, plan van aanpak of idee.

Helder communiceren : persoonlijke boodschap of presentatie in taal en in documenten

Je leert terwijl je werkt

  • ·         je eigen ideeën simpel uit te drukken
  • ·         stevige argumenten te produceren
  • ·         logisch denken
  • ·         andere ideeën snel te begrijpen en kritisch te analyseren

Picture your Business organiseert werksessies op maat, op je werk of desgenwesnt op locatie en op basis van je eigen vraag. Dat geldt ook voor trainingen.

Kies je horizon                                  

Kies je horizon